Blog

🚨 Nieuw onderzoek onder 32 merken babyluiers

02 juli 2020

🚨 Nieuw onderzoek onder 32 merken babyluiers

Een vervolg aflevering op de kwaliteit van babyluiers. De Franse Voedsel-en Waren autoriteit (DGCCRF) heeft op 2 juli 2020 via de Franse krant Le Parisien een onderzoek onder 32 merken babyluiers gepubliceerd.

Terwijl er afgelopen jaren zeker een duidelijke verbetering is geconstateerd (vooral met betrekking tot de aanwezigheid van pesticiden), betreurt het rapport nog steeds de aanwezigheid van schadelijke stoffen bij 28 van de 32 geanalyseerde merken, met name:

- Formaldehyden: bewezen kankerverwekkende stof voor mensen

- PAK's: polycyclische aromatische koolwaterstoffen, geclassificeerd als bewezen kankerverwekkend voor long- en huidkanker

- Dioxines: hormoonontregelaars

De JOONE luiers komen met een onberispelijke compositie opnieuw goed uit de bus. Een verwacht resultaat, omdat JOONE de afwezigheid van schadelijke stoffen in de luiers garandeert.

Anderzijds heeft de analyse van bepaalde zogenaamde "natuurlijke" of "ecologische" merken wél de aanwezigheid van formaldehyden, dioxines en PAK's aangetoond.

Loïc Tanguy, directeur van de DGCCRF, legt uit:

“In ons onderzoek hanteren we marges boven de gezondheidsdrempels omdat baby’s kunnen worden blootgesteld aan deze giftige stoffen via de omgeving. Maar >10% in luiers is zeker te veel! In ons onderzoek bereiken sommige merken die bekend staan ​​als "ecologisch" of "natuurlijk" tussen 10 en 25% van de gezondheidsdrempels "

De merken voor wie dit geldt, worden verzocht hun samenstelling binnen zes maanden te herzien alvorens opnieuw getest te worden, aldus het DGCCRF in het persbericht.

Frankrijk is tot op heden het enige land die de aanwezigheid van schadelijke stoffen in babyluiers oppakt. Maar volgens Loïc Tanguy is het voornemen om er voor te zorgen dat deze gezondheidsdrempels nergens in Europa meer worden overschreden.

Onze oprichtster Carole Juge reageert:

"Sinds de oprichting van JOONE zijn we de eersten geweest die zich inzetten voor een transparant beleid, aangezien we één van de eerste merken luiers waren die de toxicologische analyses van onze babyluiers volledig publiceerden.
De Franse Consumentenbond had ons werk in 2018 al geprezen en de publicatie van dit nieuwe rapport van DGCCRF moedigt ons aan om onze inspanningen op het gebied van levering, distributie en voorlichting voort te zetten. "


Laat een reactie achter

Reacties moeten worden goedgekeurd alvorens deze geplaatst worden.