💡 Het hele team is gemobiliseerd voor jullie pakkjes! Leveringen zijn momenteel gegarandeerd maar enkele vertragingen kunnen wel verwacht worden. Meer info.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie www.jooneparis.nl
De website www.jooneparis.nl wordt uitgegeven door SAS NOO CORP
Uitgever
SAS NOO CORP met een kapitaal van EUR1.000
13 bis avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS
Geregistreerd onder nummer 824 500 797 bij de RCS van Parijs
 
Publicatiedirecteur: Carole Juge, voorzitter
Persoonlijke gegevens: caro@joone.be
Hosting
Shopify - 150, rue Elgin, Ottawa (Ontario) Canada K2P 1L4.