Blog

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie www.jooneparis.nl
De website www.jooneparis.nl wordt uitgegeven door SAS NOO CORP
Uitgever
SAS NOO CORP met een kapitaal van EUR1.000
13 bis avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS
Geregistreerd onder nummer 824 500 797 bij de RCS van Parijs
 
Publicatiedirecteur: Carole Juge, voorzitter
Persoonlijke gegevens: caro@joone.be
Hosting
Shopify - 150, rue Elgin, Ottawa (Ontario) Canada K2P 1L4.